Szkolenie ppoż – najważniejsze informacje, o których powinieneś wiedzieć

0
2391

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia bhp i ppoż dla swoich pracowników. Na nich zdobywa się bardzo ważną wiedzę, która może uratować życie podczas wybuchu pożaru. Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj najważniejsze informacje dotyczące szkolenia ppoż.

Szkolenie ppoż, czyli?

Szkolenie przeciwpożarowe (w skrócie ppoż) to obowiązkowe szkolenie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Na nim zdobywa się wiedzę dotyczącą prawidłowego postępowania w razie pożaru – jak skutecznie wezwać pomoc oraz co zrobić przed opuszczeniem budynku, w którym pojawił się ogień. Pracownicy dowiadują się także o najczęstszych przyczynach występowania tego typu zagrożenia oraz jak zachować zimną krew i w miarę możliwości zminimalizować straty.

Obowiązek odbycia szkolenia

Według prawa pracodawca oraz pracownik są zobowiązani do odbycia szkolenia ppoż – przedsiębiorca zapewnia kurs swoim podwładnym oraz sobie samemu.

Kto przeprowadza szkolenie ppoż?

Kurs ppoż przeprowadza inspektor lub specjalista ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza osoba ma prawo do przekazywania wiedzy w zakresie obowiązków ppoż właścicieli obiektów, terenów oraz budynków. Natomiast drugi wymieniony instruktor ma rozszerzone kwalifikacje.

Podstawowe przepisy przeciwpożarowe w zakładzie pracy

Każdy zakład pracy powinien przygotować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnić pracownikom swobodny dostęp do dokumentu. Aby prawidłowo spisać wszystkie zasady, warto posługiwać się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, określonymi w stosownych zapisach prawnych. Zasady przeciwpożarowe na terenie zakładu pracy kontroluje inspektor ppoż. Jest on także uprawniony do dokonywania audytów bezpieczeństwa pożarowego obiektu czy organizowania stosownych szkoleń, które pogłębiają wiedzę pracowników z zakresu bezpieczeństwa ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa – w skrócie

Ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie zapobiec zaprószeniu ognia. Gdy jednak dojdzie do wybuchu pożaru, skupia się na ewakuacji ludzi i  jak największej minimalizacji szkód oraz kosztów usunięcia wszelkich szkód.

Ustawa dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Najważniejszą ustawą ppoż jest ta z dnia 24 sierpnia 1991 roku – nosi nazwę o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast wiele cennych informacji można także znaleźć w innych źródłach prawa – między innymi aktach wykonawczych do powyższej ustawy. Chodzi o rozporządzenia Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, gospodarki, transportu czy rolnictwa i rozwoju wsi.

Podsumowanie

Właściwa ochrona przeciwpożarowa jest możliwa wtedy, gdy będziesz posiadał niezbędną wiedzę na jej temat – najważniejsze informacje w tym temacie daje szkolenie ppoż. Kurs jest istotny nie tylko z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim ze względu na ochronę ludzkiego życia i zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here